ราคาพลังงาน NO FURTHER A MYSTERY

ราคาพลังงาน No Further a Mystery

ราคาพลังงาน No Further a Mystery

Blog Article

อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ส่องนโยบายพลังงานเพื่อไทย "ลดค่าไฟ-น้ำมัน" ราคาที่ต้องจ่ายล่าสุดอยู่ที่กี่บาท ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลไว้ให้หมดแล้วที่นี่ หลังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล พร้อมดันเศรษฐา ทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

ประกาศ/คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อันดับความน่าเชื่อถือของ กฟผ. ในระดับสากล

คณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

“วันนี้มาแลกเปลี่ยนความเห็นว่ามีอะไรจะส่งไม้ต่อไปถึงรัฐบาลใหม่ได้ การหารือวันนี้เป็นโอกาสดีของรัฐบาลรักษาการที่มาแลกเปลี่ยนความเห็นว่ามีอะไรจะส่งมอบหรือส่งต่อความคิดเห็นถึงรัฐบาลใหม่ ราคาพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่รัฐบาลใหม่ขอรับทราบสิ่งที่รัฐบาลรักษาการ หรือรัฐบาลที่ผ่านมาได้ทำอะไรไว้บ้าง”

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ส่วนราคาน้ำมันในปัจจุบัน ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 

รายชื่อผู้ทิ้งงานหรือรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนเป็นผู้ทิ้งงาน ของ กฟผ.

ควรกำหนดเพดานค่าการกลั่น เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันการค้ากำไรเกินควร พร้อมกำหนดขึ้นต่ำไม่ให้ถึงกับขาดทุน

สิทธิในการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

Report this page